Leiderschapstraject: Durf, Lef en Besluitvaardigheid

Met uw eigen praktijksituaties als basis.

Soms is bij leidinggeven en ontvangen echt durf nodig om feedback te geven en/of te kunnen ontvangen, om helderheid te verkrijgen, verwachtingen goed af te stemmen , door te vragen en soms de confrontatie aan te gaan. Het niet uiten van dit soort zaken, is niet effectief voor de betrokkene en niet voor de organisatie.

Openheid en uiting geven aan je mening en gevoel werken gemiddeld niet alleen intern beter, maar ook extern richting politiek en/of bewindslieden. Uiteraard is een en ander situationeel bepaald en tact en diplomatie geboden, zonder de kern en hoofdlijn uit het oog te verliezen. Om u op een open, transparante wijze te oefenen in doorpakken, tot de kern te komen en bovengenoemde zaken wél te uiten is deze training bedoeld. Hiervoor zijn durf en lef nodig, evenals bij het komen tot een besluit.

Leiderschap is durf, lef, doorpakken en besluitvaardigheid

PROGRAMMA

 • Effectieve en open communicatie
 • Afspraken maken, die worden nagekomen
 • Bewustwording van de persoonlijke belemmeringen om tot besluiten, keuzes e.d. te komen
 • Durven doorvragen en tot de kern komen
 • Afwijkend groepsgedrag durven tonen
 • Transparant opdrachtgever- en opdrachtnemerschap
 • “De baas managen”: transparant verwachtingen afstemmen (managen) met het volgende managementniveau
 • Respectvol confronteren
 • Jezelf worden / blijven, ook in lastige situaties
 • Balans tussen voelen en ratio
 • Durven focussen op de kern
 • “Benoemen wat ik vind, wil, zie en voel.”
 • Serieus nemen van eigen obstakels en beletsels
 • Je eigen veiligheid organiseren 

Doelstellingen van dit traject

 • Meer spontaan reageren in uw dagelijkse praktijk
 • Creatiever worden
 • Meer tot de kern komen
 • Meer besluitvaardig worden
 • Pro actiever worden
 • Meer voor uzelf kunnen opkomen (o.a. balans werk/privé)
 • Het (verder) leren effectief communiceren, ook bij weerstanden en conflicten
 • Duidelijk afspraken maken, die worden nagekomen
 • Het kunnen geven en ontvangen van feedback
 • Relatie management

Opzet programma, dat een half jaar in de aandacht is

 • Een Training (van 2 dagen incl. avond), gericht op leiderschap in de praktijk;
 • Intervisiebijeenkomsten (3 x 1 dagdeel namelijk: ca. 2, 4 en 6 maanden (in overleg) na de training), waarbij de verdere ontwikkeling in de praktijk bevorderd wordt, via het bespreken, uitdiepen en oefenen van praktijksituaties.
 • Optioneel: individuele begeleidingsgesprekken voor het bespreken van thema’s of situaties, waarbij gezien het persoonlijke karakter een één op één situatie gewenst is.

Aanpak: Praktijk voorop

 • Uw eigen praktijksituaties vormen de basis van dit traject
 • Via een pragmatische interactieve wijze wordt er gewerkt vanuit uw eigen praktijk
 • Via een mix van korte theorie en veel oefenen en ruimte voor vragen, op een vertrouwelijke en open wijze 

Ervaringen/uitingen van deelnemers:

 • Een van de betere cursussen!
 • Veel persoonlijke aandacht en tijd
 • Meer praktisch toepasbaar dan verwacht
 • Ook in mijn klant contact en m.b.t. klantenbinding (relatiemanagement) erg nuttig
 • Leuke brede groep
 • Heerlijk dat onthaasten en ………. echt nuttig!
 • Goed dat natraject
 • Gezamenlijk referentiekader: goed dat Peter de Tombe zelf heeft leiding gegeven aan professionals
 • Twee dagen is een “must”, waardoor de verdieping kan ontstaan