Individueel

Individuele Coaching /Talentontwikkeling

Van young potential tot en met executive coaching

 • Keuze vraagstukken
 • Toekomstperspectief
 • Balans werk/privé
 • Management vraagstukken
 • Stress preventie
 • Persoonlijke Ontwikkeling/effectiviteit
 • Individuele outplacement
 • Persoonlijke vragen/weerstanden
 • Project coaching

Het  “waarom” van  talentontwikkeling/coaching:

 • Steeds meer professionals/managers/ondernemers willen een paar keer per jaar eens “brainstormen “ over o.a. hun carrière, hun visie op de toekomst, hun echte wensen, hun ware talenten, hun  ervaringen en gevoelens, kortom over hun persoonlijke ontwikkeling
 • Zij willen dit met een andere professional doen, die hen snel begrijpt, echt luistert en soortgelijke ervaringen heeft; kortom die weet waar hij het over heeft. Ze willen dat deze vertrouwenspersoon extern is zodat ze vrij uit kunnen spreken.
  Peter de Tombe onderscheidt zich van de gemiddelde coach doordat hij zelf professionals jarenlang heeft aangestuurd en dus een praktijkman is, die de ‘harde’ en ‘zachte’ kant goed in zich heeft verankerd
 • Steeds meer organisaties bieden hun “groeiers “ deze faciliteit aan, om zo aan optimale talentontwikkeling te doen
 • Andere redenen voor coaching/talentontwikkeling kunnen zijn:
  het uitzoeken samen met uw coach wat u nu echt wilt, waar u goed in bent (uw unieke talenten), waar u warm voor loopt, wat u inspireert en weer uitdaagt.
  Om zo: persoonlijk effectiever en gelukkiger te worden, beter te functioneren, richting aan uw loopbaan te geven, meer resultaat te boeken of uw leven zo meer in evenwicht te krijgen.
  Ook nadere individuele processen kunnen diepgaand besproken worden.

De resultaten van  talentontwikkeling/coaching

 • De resultaten zijn boeiend, namelijk betere resultaten voor:
  • de organisatie
  • de betrokken individuen
 • De organisatie ervaart met name een toename van de effectiviteit, flexibiliteit, betrokkenheid, creativiteit van haar mensen en hierdoor successievelijk betere bedrijfsresultaten
 • De betrokken mensen ervaren betere prestaties bij minder stress, onthaasting, een toename van de persoonlijke effectiviteit: bijvoorbeeld meer rust om eerst te denken alvorens te handelen
 • Bovendien trekken organisaties, die deze faciliteit van talentontwikkeling/coaching aanbieden aan hun mensen, meer goede mensen uit de arbeidsmarkt

De methode van coaching

 • Via een kennismakingsgesprek wordt vanuit de situatie van de betrokkene gekeken op welke manieren we kunnen bijdragen aan de gewenste veranderingen. Op basis hiervan wordt in overleg een persoonlijk ontwikkelingsplan samengesteld.
 • Via het rustig samen (betrokkene en coach) onderzoeken van de problematiek, en het van alle kanten kunnen bekijken en bevragen, op een open en eerlijke wijze, worden relatief snel persoonlijke ontdekkingen gedaan. De gecoachte wordt zich bewust wat hem/haar beperkt en krijgt gemiddeld een bredere blik op de problematiek, waardoor hij/zij zelf nieuwe alternatieven/oplossingen ontdekt. Betrokkene blijft dus altijd de leiding hebben,  komt  “klankborden” en de coach kan goed luisteren en bevragen, waardoor tot nieuwe inzichten gekomen kan worden.
 • De coaching ondersteunt mensen in het proces van bewustwording namelijk: herkenning,, erkenning en acceptatie, via bewust kiezen, naar verandering in het dagelijkse leven.
 • Hiervoor worden afhankelijk van de situatie diverse methodes gehanteerd, zoals reflectie- en counselingstechnieken, kerntalenten, open communicatie, bewustwordingsmethodes en toegepaste psychologie.
 • Er wordt op een tweetal deelgebieden gewerkt:
  • Zelfkennis; zelfkennis is de basis van coaching, want wie zichzelf kent, weet waar zijn talenten liggen (en waar niet),  kan beter functioneren, effectiever samenwerken,  wordt flexibeler en creatiever.
  • Transformatie; het hebben van zelfinzicht is niet altijd voldoende voor het realiseren van de gewenste veranderingen. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen bij het vrijmaken van beperkingen en het ontdekken van de eigen kracht en bezieling.

Veel voorkomende vragen/situaties, nadere voorbeelden:

 • Leiding geven: hoe geef ik effectiever leiding; of hoe geef ik beter leiding aan dit veranderingsproces; wanneer coachen en wanneer sturen, hoe krijg ik meer betrokkenheid in de organisatie of bij het veranderingsproces
 • Organisatie sensitiviteit: bijvoorbeeld hoe werkt het op dit niveau qua managementcultuur, hoe krijg ik de goede mix tussen diplomatiek zijn en voor mijn mening uitkomen
 • Keuze vraagstukken: bijv. ga ik dit nog 3 jaar doen of wil ik een nieuwe uitdaging;  waar vind ik voor mezelf nieuwe uitdagingen?
 • Balans tussen werk en privé : hoe krijg ik een betere balans werk-privé, zonder nadelige gevolgen voor mijn carriere, hoe minder stress
 • Onderzoeken van weerstanden als: hoe komt het dat ik slecht nee durf te zeggen; waarom wil ik de lieve vrede zo lang bewaren; hoe komt het dat ik  collega’s niet goed durf aan te spreken; hoe komt dat ik zo als afstandelijk word ervaren; hoe komt het dat ik zo veel                           miscommunicatie ervaar; waarom vinden mensen mij zo confronterend; hoe komt het dat werken me ineens zoveel energie kost; waarom ben ik zo gespannen, moe
 • Persoonlijke ontwikkeling: steeds meer managers/professionals willen een paar keer per jaar eens “ brainstormen “ over hun carrière, hun visie op de toekomst, hun echte wensen, hun ware talenten, hun ervaringen en  gevoelens, kortom over hun persoonlijke ontwikkeling
 • Loopbaan vraagstukken als stagnatie, welke kant wil ik op met mijn carrière, en  zingevingsvragen als wat inspireert mij, wat wil ik echt ed.
 • Samenwerkingsvraagstukken m.b.t. collega’s, team/organisatie of cliënten
 • Burn-out begeleiding en –preventie: via het zoeken naar de basis reden van de stress, het bewust worden  en kunnen omgaan hiermee, en bewust worden wat weerstanden  hierbij zijn, weer op kracht komen en via goede begeleiding tijdens de eerst tijd van weer werken, weerbaarder worden en meer in balans in werksituaties
 • Stresspreventie: omgaan met stress(preventie) en balans werk-privé
 • Veranderingen: hoe omgaan met veranderingen en weerstanden daaromtrent
 • Conflicten: hoe conflicten aanpakken; ook mediation mogelijk
 • Projectmedewerkers/-leiders begeleiden zodat ze een uitdagende job net wel aandurven (valkuilen laten vermijden en steunen e.d.)