Trajecten

Trajecten:

 • Traject Leiderschap, Coaching en Talentontwikkeling
 • Open Communicatie I
 • Open Communicatie II
 • De Communicatie met de cliënt
 • Organisatie ontwikkeling via Co-Creatie
 • Persoonlijke Ontwikkeling
 • Synergetisch Onderhandelen (Harvard Approach)
 • Perspectief sessies: uw toekomstperspectief in beeld
 • Leiderschapstraject:  Durf, Lef en Besluitvaardigheid

Nadere informatie over deze trajecten kunt u via de mail aanvragen

Een voorbeeld: Traject Leiderschap, Coaching en Talentontwikkeling met uw eigen praktijksituaties als basis

 • Persoonlijk Leiderschap: bijv. hoe in economisch moeilijke tijden doorpakken in acquisitie en praktijkontwikkeling
 • Coaching: van medewerkers/collegae, zodat ze goed gemotiveerd blijven en pro actief
 • Talentontwikkeling: van medewerkers/collegae m.b.t. hun relatiemanagement met klanten, m.b.t. hun specifieke talentontwikkeling inzake leiding geven, het vak initiatiefrijk uitoefenen en m.b.t. het omgaan met klanten
 • Open Communicatie: met klanten om o.a. de vraag achter de vraag te achterhalen

Inleiding

Steeds meer managers en professionals komen er achter dat naast management instrumenten en vakinhoud, andere aspecten een rol spelen in het leidinggeven en omgaan met cliënten. Naast IQ speelt EQ een  belangrijke rol. Dit betreft de meer relationele, persoonlijke, contactuele kanten van (relatie)management. Deze factoren maken het verschil uit in de relatie met uw cliënt en collega. Hierbij is het belangrijk uzelf te kennen, uw eigen sterke kanten en ontwikkelingspunten en te durven openstaan voor veranderingen. Zo kunt u tot goed leiderschap komen waarbij u uw professionele medewerkers beter kunt motiveren en stimuleren, via een goede balans tussen hen vrij laten en coachend leiden en u uw eigen talenten kunt ontdekken en verder ontplooien.

Doelstellingen van dit traject:

 • Meer uit uzelf en uw medewerkers halen qua concreet resultaat, maar ook qua werkplezier en motivatie, via:
 • Zelfmanagement: de eigen talentontwikkeling, het meer inzicht krijgen in eigen talenten, valkuilen, allergieën en wensen m.b.t. de eigen ontwikkeling
 • Zo leidinggeven dat ieders talenten,  ook de uwe, ontplooid worden in de dagelijkse praktijk
 • Leiderschap:
 • Professionals leidinggeven, d.w.z. coaching  is een vak apart;  de do’s en don’ts
 • Situationeel leiderschap, wanneer, welke stijl van leidinggeven toepassen en Teambuilding/-work
 • Het belang onderkennen van een goede life-balance (privé/werk). In het werk, het belang onderkennen  van de balans tussen de inhoudelijke aspecten en de proceskanten van het werk en de mogelijke synergie hiervan
 • Het (verder) leren coachen en coachend  leidinggeven, ook bij weerstanden en conflicten
 • Duidelijk afspraken maken, die worden nagekomen; het kunnen geven en ontvangen van feedback ;

Opzet programma, dat een half jaar in de aandacht is

 • Een Training (van 2 dagen incl. avond), gericht op leiderschap in de praktijk;
 • Intervisiebijeenkomsten (3 x 1 dagdeel, ca. 2, 4 en 6 maanden na de training), waarbij de verdere ontwikkeling in de praktijk bevorderd wordt, via het bespreken, uitdiepen en oefenen van praktijksituaties. 

Praktijk voorop

De ervaringen en actuele praktijksituaties van de deelnemers vormen het casusmateriaal waarmee wordt gewerkt, waardoor ervaringen direct kunnen worden toegepast in de eigen werkpraktijk. Door de duur van het traject, ca. halfjaar, ontstaat tevens een verdiept inzicht, die aansluit bij eigen voorkeur en  werksituatie.

Doelgroep

Voor managers en professionals met vragen uit de dagelijkse praktijk op het gebied van de eigen ontwikkeling en leidinggeven, die minimaal ca.3- 4 jaar  (projekt-)management ervaring hebben.

Resultaat van dit traject

 • Beter leiding geven: meer resultaat, betrokkenheid en bevlogenheid
 • Relatiemanagement : meer effectief communiceren/relatie bouwen met mijn cliënten/relaties
 • Persoonlijke effectiviteit:
  • hoe in economisch moeilijke tijden doorpakken in acquisitie en praktijkontwikkeling
  • bewustwording van o.a. mijn drijfveren, talenten en ontwikkelpunten
  • Open communiceren met collegae: ter motivatie en talentontwikkeling van een ieder, ook uzelf
  • Beter omgaan met veranderingen: pro’s en contra’s; leren bewegen; kansen zien; change teamwork