Actueel

1. Nieuwe ontwikkelingen

 • Nieuwe werken:
  Het leiding geven aan het nieuwe werken stelt bijzondere eisen aan u als manager, zoals durven loslaten, maar wel de controle houden, dus duidelijke afspraken maken, afspraken zo maken dat ze worden nagekomen en tenslotte duidelijk verwachtingen afstemmen  in het algemeen.
  Wij geven hierover een eendaagse workshop met uw dagelijkse praktijk als basis.
 • Project coaching:
  Project coaching tijdens projecten in de dagelijkse praktijk: on the job individuele coaching om zo meer effectief projecten leiding te geven, beter te communiceren, en meer resultaat te hebben.
 • Project intervisie:
  Project intervisie tijdens projecten in de dagelijkse praktijk: on the job intervisie (projectgroep) om zo beter en meer effectief te kunnen samenwerken, beter te communiceren en meer op het resultaat gefocust te zijn.
 • Cocreatie:
  Change management in cocreatie:   samen organisch veranderen, u als cliënt en wij als coach, in maatwerk samen optrekkend.

2. Leiderschapstraject: ‘Durf, Lef en Besluitvaardigheid’
Traject met uw eigen praktijksituaties als basis

Soms is bij leidinggeven en ontvangen echt durf nodig om feedback te geven en/of te kunnen ontvangen, om helderheid te verkrijgen, verwachtingen goed af te stemmen , door te vragen en soms de confrontatie aan te gaan. Het niet uiten van dit soort zaken, is niet effectief voor de betrokkene en niet voor de organisatie.

Openheid en uiting geven aan je mening en gevoel werken gemiddeld niet alleen intern beter, maar ook extern richting politiek en/of bewindslieden. Uiteraard is een en ander situationeel bepaald en tact en diplomatie geboden, zonder de kern en hoofdlijn uit het oog te verliezen. Om u op een open, transparante wijze te oefenen in doorpakken, tot de kern te komen en bovengenoemde zaken wél te uiten is deze training bedoeld. Hiervoor zijn durf en lef nodig, evenals bij het komen tot een besluit.

Leiderschap is durf, lef, doorpakken en besluitvaardigheid.

Aanpak Tweedaagse Training en 3 x intervisie: Praktijk voorop

 • Uw eigen praktijksituaties vormen de basis van dit traject
 • Via een pragmatische interactieve wijze wordt er gewerkt vanuit uw eigen praktijk
 • Via een mix van korte theorie en veel oefenen en ruimte voor vragen, op een vertrouwelijke en open wijze

Nadere toelichting kan via de mail verkregen worden.