Privacy

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Tombe Consultancy (DTC) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van DTC. DTC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM ZIJN UW GEGEVENS NODIG?

DTC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan DTC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitbrengen van een offerte of facturatie.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

DTC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

DTC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar peter@detombe.org. DTC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

DTC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DTC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via peter@detombe.org.

DTC is als volgt te bereiken:

Postadres: Koetlaan 10, 2566 VA Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: . KvK Den Haag: nr.27173444

E-mailadres: peter@detombe.org