Change

Cocreatie: organisaties werkelijk samen ontwikkelen via

  1. Een diepgaande probleemanalyse/diagnose
  2. Een mens gerichte aanpak
  3. Inclusieve (met betrokkenheid van de opdrachtgever) contracten
  4. Topdown  en  bottom up
  5. Verankering via intervisie/coaching bij de implementatie

1. Doel van het ontwikkelen
De effectiviteit van het ontwikkelingsproces wordt in belangrijke mate bepaald door stil te staan bij de diagnose van de problematiek. Waarom wil men ontwikkelen, met welk doel? Is dit de echte vraag of zit er nog een diepere vraag onder?

2. Commitment van iedereen
De mensen veranderen organisaties en bepalen het succes van de organisatie, dus de mensen moeten, om echte veranderingen te weeg te brengen, dit vanuit zichzelf willen. Zij hebben het dientengevolge nodig de reden waarom de ontwikkeling noodzakelijk is, voor henzelf en de organisatie duidelijk te krijgen.

3. Inclusief contract
Door dit open en organisatie breed met elkaar te bespreken en te bevragen, ontstaat gezamenlijke betrokkenheid om te willen veranderen. De inzet van iedereen, van hoog tot laag, is hierbij erg belangrijk. Dus ook de directie of het managementteam (de opdrachtgever) is hierbij betrokken en sluit met ons een inclusief contract, d.w.z. inclusief hun eigen commitment.

4. Open communicatie
Cultuur veranderingsprocessen dienen tegelijkertijd top down en bottom up aangepakt te worden, waarbij mensen uit alle geledingen van de organisatie open met elkaar communiceren.

5. Verankering in de praktijk
Ontstaat via intervisie en coaching van individuen en teams.