Over DTC

Foto PdT 2016

DTC  is een bureau gespecialiseerd in :

 • Individuele coaching, o.a.
  • Keuze vraagstukken/ Toekomstperspectief
  • Management vraagstukken
  • Balans werk/privé/ Stress preventie
  • Executive coaching en E-coaching
 • Teamcoaching en intervisie, o.a.
  • Samenwerkingsvraagstukken
  • Openheid/veiligheid
  • Teambuilding/koers
  • Mediation (zakelijke conflictbemiddeling)
 • Organisatie ontwikkeling (Change), m.n.
  • Cocreatie en soms organisatie verandering
  • Samen ontwikkelen i.p.v. schoksgewijs veranderen o.b.v. drijfveren
  • Via draagvlak: gezamenlijk resultaat en toegevoegde waarde

Zij biedt individuen en organisaties een gevarieerd aanbod van kwalitatief hoogwaardige begeleiding en coaching, welke wordt afgestemd op de ontwikkeling van de medewerker en de organisatie.

Sleutelwoorden voor DTC zijn: openheid, vertrouwelijkheid, eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke zelfstandigheid, inlevingsvermogen, zelfkennis, creativiteit, eigen talent en kracht, en humor.

DTC bestaat uit de oprichter Drs. P.M. de Tombe en 6 netwerkpartners.

Wij bewaken de kwaliteit door een goede matching cliënt – coach en werken alleen met bevlogen coaches die allen, via hun houding (warm, open en betrokken) nauw betrokken zijn bij menselijke processen

DTC’s specialisatie
Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van  professionele dienstverlenende organisaties.

Ervaring met en het bedrijfsleven de overheid
DTC heeft ruime ervaring in genoemde activiteiten, zowel bij de Overheid, onder andere als coach van de ABD (top), als bij het bedrijfsleven, zie verder bijlage.